Softvér pre výber vysokozdvižných vozíkov

Softvér na výber vysokozdvižných vozíkov a celkovo manipulačnej techniky je takmer nedostupný. No veľa firiem zvažuje pri nákupe takéhoto stroja jeho výhody a nevýhody. Čo to firme prinesie a čo musí investovať.

Presne v takomto prípade je softvér pre výber produktov- vysokozdvižné vozíky -presne to, čo podnik potrebuje. Detailné porovnanie výhod a nevýhod napomáha manažmentu podniku rozhodnúť sa, do ktorého manipulačného stroja sa rozhodnú zainvestovať.

Manipulačná technika v podnikoch predstavuje veľkú úsporu času, ale aj financií. Okrem toho, že optimalizuje prácu zamestnancov, optimalizuje aj skladové hospodárstvo a napomáha k zlepšovaniu celkového prípravno-doručovacieho procesu v podniku.

Prečo zaradiť manipulačnú techniku do podniku?

Zaradenie manipulačnej techniky, teda vysokozdvižných a iných manipulačných vozíkov do podniku prináša veľa výhod a zlepšení pre efektívnejšiu prácu v podniku. Aké sú tieto výhody a čo z nich vyplýva pre samotný podnik?

Optimalizácia skladového hospodárstva

Skladové hospodárstvo v každej firme rozhoduje o celkovej atmosfére podniku. Ak je v sklade chaos, meškajú dodávky tovarov, ale problém vzniká aj pri objednávaní. Keďže zamestnanci nemajú prehľad o aktuálnom stave tovarov na sklade, nevedia v čas objednať tovar, ktorý už nie je naskladnený a pod. Ak sa v podniku upraví skladové hospodárstvo, stanovia sa pravidlá, či už o samotnej stratégií práce, alebo rozložení produktov (odbyt, materiál, atď…) a k tom podnik zaradí do praxe manipulačnú techniku, dostane sa štandard, ktorý by mala v dnešnej dobe spĺňať už každá firma.

Zminimalizovanie pracovníkov v skladovom priestore

Aj keď samotné zaradenie vysokozdvižnej techniky do pracovného procesu si vyžaduje vyššie vstupné náklady, ich efekt sa veľmi rýchlo firme navráti.

Podnik síce v prvom rade musí zakúpiť samotný vysokozdvižný vozík, alebo iný druh manipulačnej techniky a následne preškoliť zamestnancov, aby získali oprávnenie na vedenie tohto vozidla.

No keď bude mať podnik 4 zaškolených zamestnancov na používanie manipulačnej techniky, nahradia 10 skladníkov, ktorí boli oveľa neefektívnejší, nakoľko všetku prácu robili fyzicky.

Je dôležité uvedomiť si, že podnik, ktorý sa chce udržať v zdravom konkurenčnom prostredí musí vedieť robiť správne rozhodnutia a to v prijateľnom čase. Z toho dôvodu je lepšie zjednodušiť si život softvérom na výber vysokozdvižných vozíkov, ako všetko pracne porovnávať ručne.

Softvér – manipulačná technika

S využívaním manipulačnej techniky úzko súvisí aj skladové hospodárstvo, nakoľko sa vysokozdvižné vozíky využívajú v skladoch. Viesť skladové hospodárstvo nie je ľahká práca, preto sa mnohé softvéry snažia uľahčiť prácu všade tam, kde je to potrebné. S mnohými počítačovými programami máte prehľad o tom, čo v sklade máte a využitie manipulačnej techniky môže byť efektívnejšie. Manipulačná technika je teda lepšie využívaná.

Program Helios Orange je informačným systémom pre všetky firmy, ktoré potenciál programu využijú. Obsahuje modul Skladové hospodárstvo, kde môžete viesť agendu, tvoriť doklady a inventúry, v programe budete presne vedieť, ako sa vaše zásoby menia a kde môžete svoju manipulačnú techniku poslať, aby pracovala spoľahlivo a našla na danom mieste to, čo potrebuje.

Sofvér pre skladové hospodárstvo by mal byť predovšetkým prehľadný a mal by mať niekoľko základných fukncií. Tvorba skladových dokladov či import skladových kariet, rýchle vkladanie dát vytvorením klávesových skratiek je to, čo uľahčuje prácu v sklade. Ak máte niekoľko skladov, nemusíte siahať po viacerých verziách. Stačí jedna, ktorá obsiahne veľké množstvo dáť a vám zjednoduší komunikáciu medzi jednotlivými skladmi či pracovníkmi s manipulačnou technikou.

Dôležitou súčasťou tohto programu je aj lokácia tovaru na danom sklade. Vy máte prehľad o tom, kde sa čo nachádza, preto pracovníkovi viete podať potrebné informácie o mieste uskladnenia tovaru. Ak tovar delíte podľa typológie, v programe nájdete vhodný nástroj na zaevidovanie tohto delenia. O tom, že evidencia jednotlivých položiek je dôležitá, nemusíme hovoriť. Hoci dnes už nik nebehá s papierom v ruke a nezapisuje si, kde a koľko tovaru je, isto sú napomocné nástroje na evidenciu stavu daného sortimentu na jeho pozícii.

Ďalšou súčasťou tohto modulu je aj externá komunikácia, ktorá súvisí s prácou s manipulačnou technikou. Ta je medzičlánkom medzi tovarom a jeho odchodom zo skladu. Práve táto časť programu vytvára zostavy, tabulky a výkazy potrebné pri výstupe tovaru zo skladu. Tiež je schopný vytvoriť formuláre potrebné pri výstupe tovaru a exportuje dáta do jedného z nástrojom MS Officu. Tie dokáže emailom či faxom poslať tam, kam potrebujete aby zostavy dorazili.

Samotný informačný systém má niekoľko modul, čo ocení nejedna spoločnosť. V programe je zahrnutá personalistika, CRM systém, ekonomika firmy, riadenie výroby či obchod. Konkurencia je však vysoká. Existuje niekoľko zaujímavý informačných systémov či priamo programov súvisiacich so skladovým hospodárstvom. Najznámejšia je Pohoda či Omega. Samozrejme, je ich oveľa viac a je len na vás, ktoré si pre svoju firmu vyberiete. Nechajte si poradiť od profesionálov. Existuje aj niekoľko kurzov, ktoré vás či vašich zamestnancov naučia pracovať s jednotlivými programami, ktoré si zakúpite.

Software na stavbu domu

Plánujete stavbu domu, no nemáte dobrú predstavivosť? Potrebujete poradiť, ako postavit dom? Veľa ľudí si jednoducho nakreslí svoje predstavy na papier a už vedia, ako postupovať ďalej. Ale čo ak nemáte takú dobrú predstavivosť? Ako postupovať v tomto prípade?

My Vám poradíme!

Existuje množstvo dostupných softwarov na návrhy domov. Je však zložité naučiť sa v nich pracovať za jeden víkend. No netreba sa báť. Všetko sa dá, len sa musí chcieť.

Google SketchUp

Jeden zo zaujímavých voľne dostupných softwarov je google sketchup, ktorý si môžete aj vy zadarmo stiahnuť do svojho počítača. Ide o 3D grafický program, v ktorom si môžete navrhovať tak interiér, ako aj exteriér. Voľne sa pohybujete v otvorenom priestore, kde si môžete kresliť vaše objekty (domy, byty, chaty, izby, …) alebo použijete dostupnú knižnicu produktov. Tá obsahuje už predpripravené šablóny domov, jednotlivých vecí, ako napr. interiérové zariadenie, ale aj exteriérové prvky (stromy, trávnik, záhradné sedenie, atď..). Tento program je pre používateľa asi najjednoduchší.

IKEA software

Ak ale plánujete len niečo mále a chcete si skúsiť naplánovať napr. interiér kuchyne, tak môžete použiť aj dostupný software, ktorý ponúka IKEA na svojej domovskej stránke. Tam si môžete jednoducho vkladať ich produkty a tak predstava interiéru bude oveľa jednoduchšia a zároveň úplne presná.

Taktiež ale nemusíte ísť cestou, ktorá je najekonomickejšia. Ak chcete mať kvalitne spracovaný návrh napr. v AutoCade, čo už stavebný software, v ktorom pracujú architekti, oslovte projektanta, ktorý Vám vytvorí návrh na mieru.

Uprednostnite však osobné stretnutie, kde projektantovi opíšete podrobne vaše očakávania a nevznikne informačný šum, ktorý často prostredníctvom mailu vzniká, nakoľko každý chápe jednotlivé veci po svojom. A potom sa môže stať, že zaplatíte za projekt, ktorý vám vytvorí architekt a nebude sa takmer vôbec zhodovať s vašimi predstavami.

Táto možnosť je však najlepšia, ak plánujete stavbu domu, nakoľko to budete mať presné a projekt bude použiteľný aj pre architekta, ktorý bude schopný zhodnotiť, jednotlivé inžinierske siete, orientáciu domu a podobné dôležité informácie pre vašu stavbu.

Ak však plánujete len rekonštrukciu bytu, tak oslovovanie projektanta vás bude stáť zbytočne veľa. Tam vám stačí len posudok v prípade rekonštrukcia vodovodného potrubia, či plynu. V tomto prípade je lepšie osloviť interiérového dizajnéra, ktorý vám okrem pekného návrhu pripraví aj varianty, ako čo usporiadať.

Hor sa do práce!

Softvér pre tvorbu a spravovanie daňových rajov

Daňové raje predstavujú všetky tie krajiny, ktoré Vám poskytujú nulové alebo minimálne daňové zaťaženie. Ekonomické prostredie danove raje sa však veľmi rýchlo mení a tieto prichádzajúce zmeny so sebou prinášajú tiež viaceré vplyvy na daňový systém už spomínaných krajín. Rozličné informačné technológie a aj globálne siete spôsobujú, že fyzické umiestnenie prevádzky podnikateľa je menej dôležité ako spojenie, ktoré umožňuje tok informácií.

Realitou sa v otázke daňových rajov stávajú virtuálne podniky a nepodstatnou sa stáva fyzická vzdialenosť medzi podnikateľom a klientom. Pre Vás, ako podnikateľa v oblasti daňových rajov to znamená, že nemusíte precestovať polovicu sveta, aby ste mohli byť vo svojom biznise úspešný. Veľmi jednoducho a veľmi účelne Vám poslúži softvér.

Medzinárodné investície prebiehajú predovšetkým vo forme fúzií a akvizícií , čím sa zvyšuje prevaha nadnárodných korporácií. Preto je softvér pre tvorbu a spravovanie daňových rajov veľmi dôležitý, keďže spoločnosti v daňových rajoch podnikajú predovšetkým vo virtuálnej podobe. Prítomnosť majiteľa spoločnosti, fungujúcej v daňovom raji sa nevyžaduje ani v procese jej zakladania. Globálne stratégie daňových rajov, ktoré sú podporené rozvojom informačných technológií spôsobujú, že aj fyzické umiestnenie riadiacich a obslužných aktivít stráca svoj význam.

Budúcnosť v daňových rajoch patrí optimalizovanému elektronickému obchodu! Aj tí najkonzervatívnejší podnikatelia v daňových rajoch už pochopili užitočnosť internetu pre svoje obchody. Jeho celosvetové využívanie otvorilo predovšetkým cestu úplne novým spôsobom, formám a odborom podnikania.

Jednou z najrozšírenejších oblastí, ktoré využívajú moderný softvér a elektronickú komunikáciu je nepochybne oblasť bankovníctva daňových rajov. V súčasnosti sa stretávame už len s veľmi nízkym počtom takých bánk, ktoré by poskytovali svoje služby bez využitia týchto moderných informačných kanálov. Príčinou je ekonomická výhodnosť. Akékoľvek elektronické operácie sú pre banku v krajinách daňových rajov neporovnateľne lacnejšie.

V prípade daňových rajov, ktoré pre Vás predstavujú síce minimálne, ale predsa akési daňové zaťaženie, využijete určite ekonomický softvér. Takýto softvér Vám umožňuje vedenie účtovnej evidencie a tiež bezproblémové vedenie daňovej evidencie. Softvér, ktorý je možné využívať v oblasti daňových rajov tvorí bohatá ponuka modulov, ktoré slúžia pre komplexné riadenia ekonomickej agendy.

Daňové raje sú krajiny, ktoré Vám ponúkajú nespočetné množstvo benefitov. Od anonymity, cez ochranu Vášho majetku, medzinárodný obchod, stabilitu právneho systému až po minimálne zásahy zo strany miestnych úradov. So softvérom, ktorý Vám pri tvorbe a spravovaní Vášho daňového raja pomôže, jednoducho nemôžete o tieto výhody prísť!

Uľahčite si svoj život a život Vašej spoločnosti. Využívajte možnosti, ktoré so softvérom prichádzajú!

SEO OPTIMALIZÁCIA – SOFTVÉR

seo optimalizacia je dnes v oblasti internetu nenahraditeľným súborom praktík, ktoré Vaše webové stránky usporadúvajú a prispôsobujú ich štandardom. Potreba SEO optimalizácie vznikla predovšetkým kvôli enormnému nárastu webových stránok na internete.

V procese SEO optimalizácie je dôležitým tiež SEO audit, pomocou ktorého prebieha analýza mnohých faktorov, a to prostredníctvom štatistiky, rôznych testov, pomocou vyhodnocovania väčšieho počtu dát z analytických nástrojov, meraní a validátorov. Pri vykonávaní SEO auditu sa využívajú renomované meracie nástroje a často využívaným je tiež SEO softvér.

Pre SEO optimalizáciu sa SEO softvér využíva predovšetkým na meranie celkového počtu návštevníkov Vašej webovej stránky. Kam títo návštevníci smerujú, čo požadujú a ako dlho sa na vašej web stránke zdržia. Softvér pomáha pri analýze dopytu pri vyhľadávaní vo Vašej oblasti, pri vyhľadávaní konkrétnych slov. Vyhodnocuje záujem o tovar alebo služby. Softvér dokáže v rámci SEO optimalizácie uviesť návratnosť Vašej PPC reklamy, podrobný profil návštevníkov webovej stránky. Uvádza štruktúru Vášho kódu, či je sémantický a validný podľa zaužívaných pravidiel. Slúži na meranie a sledovanie obsahu textu, pomeru slov, vizibilitu definovaných kľúčových parametrov, kreativitu, prirodzenosť a tiež relevanciu obsahu na webstránke.

Softvér sa využíva na pohodlné zobrazovanie webovej stránky na rôznych mobilných zariadeniach a tiež na interaktívnych zariadeniach. Vypracováva štatistiku  rankingu stránok , slúži na zobrazenie v adresároch , pre správne použitie odkazov a ich kvalitné budovanie.

V súčasnosti už nestačí mať graficky zaujímavo a pútavo vytvorenú webovú stránku. Správnou SEO optimalizáciou web stránky, zvyšujete hodnotu vášho webového sídla a tým ponúkate svojim zákazníkom jednoduchú možnosť nájsť to, čo hľadajú. Či už podnikáte s elektronickým obchodom, vlastníte kaviareň alebo malý obchod, zviditeľnenie sa na popredných miestach v internetovom vyhľadávaní musí byť vaša priorita. SEO audit je dôležitým prvkom kontroly vedúcej k dodržiavaniu cieľov, ktoré boli pri stavbe alebo počas života stránky naplánované.

V procese SEO optimalizácie Vám so všetkým pomôže softvér, ktorý Vám cestu k úspechu nepochybne uľahčí!

Software review- pečiatky

Pečiatka je samozrejmosťou pre každého podnikateľa. Nielen že obsahuje základné údaje o danej osobe, je tak trochu aj vizitkou. Existuje mnoho vizuálov, mnoho farieb, mnoho dizajnov. Výrobu vizuálu je dobré prenechať na špecialistu, ktorý dokáže vaše predstavy zhmotniť do finálnej podoby. Na druhej strane je možné vytvoriť si vizuál doma, podľa vlastného uváženia sa vyhrať s detailami a s hotovým návrhom prísť do firmy, kde vám pečiatku zhotovia. Ako pečiatka vzniká a v akom programe ju robia grafici sa dozviete tu.

Grafici na vytvorenie návrhu pečiatky najčastejšie využívajú programy, s ktorými bežne pracujú počas svojej práce. CorelDraw, Illustrator poprípade InDesign. Tieto programy síce voľne dostupné nie sú, ich ovládanie je však jednoduché. Ak ste teda zbehlý grafik, dokážete za pár minút vytvoriť návrh bez toho, aby ste s tým mali čo najmenej práce.

Pri vytvorení vizuálu je potrebné dopredu určiť, koľko údajov (riadkov) chceme na vizitke mať. Od toho sa odvíja veľkosť pečiatky ale aj veľkosť pečiatkového strojčeka. Tie totiž majú normovanú veľkosť, takže treba myslieť aj na súhrn údajov, ktoré tam chceme mať. Štandardne sa vytvárajú pečiatky so 4 riadkami, vo veľkosť 4×1,5 cm. Sem sa zmestí názov, adresa, IČO/DIČ a kontakt.

V uživateľskom rozhraní CorelDraw nám postup vytvorenia pečiatky načrtol dlhoročný grafik Matej, ktorý istý čas pracoval pre reklamnú agentúru. V prvom rade si musíme určiť, koľko údajov chceme v pečiatke mať. Podľa toho si v rozhraní zmeníme hodnoty na požadovanú veľkosť (38x14mm). Na obrazovke sa nám zmení veľkosť rámika presne podľa toho, akú veľkosť sme zadali. Presne teda vieme, ako pečiatka vo finálnej verzii bude vyzerať bez zbytočných skreslení. Kliknutím na nástroj Písmo na nástrojovej lište môžeme zmeniť typ písma podľa vlastného uváženia. Pozor si treba dávať nato, aby sme nepoužívali príliš hrubé písmo, ktoré sa v závere pri zmene formátu môže zliať a nemusí vyzerať dobre. Potom jednoducho vložíme požadované údaje do nami vytvoreného rámčeka a informácie oddelíme tlačidlom enter. Pri nástroj Písmo potom môžeme meniť formátovanie písma, teda zmeniť veľkosť či typ.

Následné editovanie a úprava textu spočíva v tom, že označený riadok sa môže editovať akýmkoľvek spôsobom, akým len chceme. Všetky dostupné možnosti nájdeme na paneloch nástrojov. Zmeniť sa dajú napríklad aj medzery medzi slovami, medzi riadkami, takže kreativite sa medze nekladú.

Na rad prichádza fáza, kedy je potrebné vizuál uložiť. Z CorelDraw je finálnym formátom *.cdr, avšak do výroby je vhodnejší formát *.pdf. Pre prípadné budúce zmeny si treba ponechať aj jeden formát *.cdr, nakoľko pri zmene dát ich môžeme meniť bez väčších zmien samotnej pečiatky. Grafik však hovorí, že nie je vhodné ukladať vizuál do bežných formátov ako je .jpg, .bmp či .tiff.

Aký je ale rozdiel medzi programom CorelDraw a Illustrator, keďže sa používajú na rovnaké účely? V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že oba robia svoju prácu dobre a sú to programy, ktoré nie sú primárne zamerané na výrobu vizuálu pečiatok. Okrem iného teda zvládajú aj viaceré iné funkcie, ktoré graficky potrebujú ku svojej práci. CorelDraw je jednoduchší a rýchlejší na základné veci, používa sa skôr na technické užitie než na kreatívne vymyšlanie, na ktoré je lepší Illustrator. Profesionálni grafici skôr využívaju Illustrator, nakoľko ma pokročilejšie preocesy a lepšie grafické výsledky. Má rôzne funkcie na tvorbu grafiky a jej následnú tlač, pokročilejšie formátovanie výstupov. Je však zložitejší na používanie.

Free či platené softvéry pre Seo

Seo optimalizácia nemusí byť iba doménou rôznych spoločností, firiem či jednotlivcov. Ak nepotrebujete špeciálnu starostlivosť o svoje webové stránky, chcete si vo firme či ako jednotlivec optimalizáciu navrhnúť doma, dá sa to aj zadarmo. Samozrejme, aj za určitý poplatok. Ten je však skoro vždy nižší ako ten, za ktorý to robia profesionáli. Preto si vždy rozmyslite, ktorá alternatíva je pre vás výhodnejšia.

The SEO Book Keyword Tool                                                         

Jeden z free nástrojov, ktoré sú voľne prístupné. The SEO Book Keyword Tool je postavený na vlastnej databáze, ktorá obsahuje viac ako 28 miliónov slov, je vytvorená z už zaniknutej databázy Google search keyword. Pre Slovensko možno nemilá správa, no obsahuje iba anglické výrazy kľúčových slov. Ak teda vedieť stránku s anglickým obsahom, tu je pre vás pomôcka.

Čo by sme mohli od tohto nástroja očakávať? Určite tu nájdete ponuky, ktoré sa denne aktualizujú podľa toho, čo ľudia vyhľadávali na Google či na Bing Yahoo, linky na Google Trends, Google Suggest, Google Synonyms, Yahoo! Suggest či iné nástroje, ktoré poskytujú kľučové slová a ich vyhľadávacie výsledky. Okrem tohto ešte aj linky na rôzne databázy, ako topix.net, del.ico.us, ktoré napovedia užívateľovi, o čom sa ľudia najčastejšie zhovárajú, kde to hľadajú alebo ktoré zdroje preferujú pri hľadaní informácií o tom ktorom produkte.

Treba však hľadieť nato, že tento nástroj je zadarmo, takže má aj určité obmedzenia, ktorým sa nevyhnete. V prvom rade si treba uvedomiť, že tento nástroj vám poskytne užitočné ifromácie, nezabezpečí však to, čo by zabezpečil nástroj, ktorý nie je zadarmo alebo to, čo by pri seo optimalizácii spravili profesionáli. Tiež od neho nemôžete očakávať kvantitatívnu analýzu kľúčových slov, ponúkne skôr kvalitatívnu a relatívnu analýzu. Tiež je potrebné zadávať kľúčové slová nie podľa toho, ako výraz používame v bežnej reči ale tak, ako je gramaticky správne. Tým sa zvýši jeho vyhľadávacia schopnosť.

SEO for FireFox

Ak používate obľúbený prehliadač FireFox aj pri práci, poteší vás Seo práve preň. Stačí ak si ho stiahnete, po inštalácii reštartujete FireFox, na Google či na prehliadači Yahoo si overíte, či všetko pracuje tak, ako má. Môže sa stať, že browser bude chcieť konfigurovať nastavenia. Tento nástroj bol navrhnutý tak, aby pridal dalšie dáta do Google či k Yahoo, takže sa rýchlejšie a efektívnejšie hodnotí budúcnosť a konkurencia na trhu. Vytvára ucelený pohľad na konkurečné prostredie a to priamo z výsledkov vyhľadávania.

Seo for FireFox je užitočný z viacerých hľadísk. Napríklad dokáže nájsť stránku na archive.org. Ak ju nájde tam, je možné, že bola nájdená vo vyhľadávačoch. Pomocou odkazov zobrazuje hrubý odhad ich celkového počtu či ich väzieb na doméne. Okrem iného ponúka odhad celkového počtu odkazov z blogov. Tiež zobrazí počet prípadov, kedy bola URL ako záložka na del.icio.us, dokáže určiť pozíciu založenú na základe návštevnosť webových stránok. Ukáže tiež, koľko ľudí sa pripojí k určitému blogu bez Bloglines, zobrazí, či má miesto v Yahoo!Directory a tiež uľahčuje vyhľadávanie WHOIS pre vaše stránky.

Nízkoenergetické domy (software)

Chcete rozšíriť svoj životný priestor? Byt Vám už nestačí a bývať s rodičmi nie je to pravé orechové? Ak ste sa rozhodli pre stavbu rodinného domu, nízkoenergetický dom bude pre Vás tým správnym rozhodnutím. Nízkoenergetické domy sú v súčasnosti pomerne často využívaným pojmom, pod ktorý zahŕňame všetky budovy , ktoré sú v porovnaní s klasickými výstavbami, vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie. V dnešnej dobe je úspora benefitom, ktorý sa snažíme nachádzať v ktorejkoľvek oblasti nášho života. Preto sa aj nízkoenergetické domy stávajú čoraz väčším hitom v súčasnom stavebníctve.Nízkoenergetické domy

Pre výstavbu nízkoenergetického domu je dôležité vypracovať kvalitný projekt rodinného domu. Je dôležité vyberať si alebo navrhovať projekt domu rozumne a zodpovedne. Zvážiť všetky pozitíva, ale aj negatíva. Rozhodujete o mieste, kde plánujete prežiť celý svoj život.

V súčasnej dobe Vám s projektovaním dokáže pomôcť program alebo môžeme tiež hovoriť o softvéry pre navrhovanie a spravovanie nízkoenergetických domov. Už v procese  projektovej prípravy je nevyhnutné, aby bolo navrhované riešenie overené a podľa potreby aj optimalizované vhodným výpočtovým programom, softvérom, ktorý zohľadní všetky špecifické požiadavky energeticky efektívnych stavieb.

Pre kvalitne vypracovaný projekt nízkoenergetického rodinného domu je softvér pre jeho navrhnutie nevyhnutnosťou.

Softvér určený na spravovanie a navrhovanie úsporných nízkoenergetických domov obsahuje sériu výpočtových nástrojov na potrebný výpočet energetickej bilancie, ktorá je dôležitá pre návrh zdroja tepla. Výpočet tepelnej straty, ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie. Je potrebný pre návrh vetrania, pre výpočet letnej tepelnej pohody. Tento softvér umožňuje posúdiť navrhovanú skladbu obalovej konštrukcie a tiež optimalizáciu.

Vďaka správnemu projektu Vám potom Váš nízkoenergetický rodinný dom poskytne príjemné teplo v období zimy, tiež príjemnú klímu v lete a vybudujete si život v zdravom prostredí.

Nepremýšľajte príliš dlho a dajte príležitosť softvéru, ktorý Vám navrhne jedinečný nízkoenergetický dom len pre Vás a Vašich blízkych! Doprajte si kvalitné bývanie pod taktovkou tohto jedinečného softvéru.

 

Daňové raje

Danove rajeK daňovým rajom radíme všetky krajiny, územia, ktoré ponúkajú spoločnostiam nulové, prípadne minimálne zdanenie jej príjmov. Práve preto sa stávajú cieľovou destináciou investícií mnohých podnikateľov. Legislatíva sa neustále mení a podnikateľské prostredie sa čoraz viac zhoršuje. Aj kvôli tomu využívajú podnikatelia možnosti daňových rajov, kde sa od spoločností nevyžaduje vedenie daňového účtovníctva a poskytujú predovšetkým anonymitu, a s tým úzko súvisiacu ochranu majetku. Čiastočne môžu podnikateľom, ktorí nie sú v daňových rajoch pomôcť práve daňové softvéry. Daňové softvéry uľahčujú daňovým poplatníkom pri odvádzaní dane, pričom im nehrozia vyššie uvedené problémy s neustále sa meniacou legislatívou.

V daňových rajoch máte možnosť založiť onshore spoločnosť alebo offshore spoločnosť.  Medzi výhody vlastníctva takejto spoločnosti, v jednej z mnohých krajín daňových rajov, patrí nulová alebo len veľmi nízka daň z príjmu. Tiež oslobodenie od dedičskej či darovacej dane. V daňových rajoch spoločnosti nie sú povinné zverejňovať účtovné záznamy, rozličné firemné výkazy, dokonca firmy nie sú povinné vykonávať audity. Prevádzku spoločnosti zabezpečíte nízkymi nákladmi. Vaše podnikanie v daňovom raji je podporované vládou a úradmi krajiny, v ktorej Vaša spoločnosť sídli. Ste viazaný len veľmi malým, zanedbateľným množstvom zákonných povinností. Založením spoločnosti získavate možnosť diskrétnych služieb bankových inštitúcií a predovšetkým utajenie informácií.

Medzi veľmi obľúbené dôvody zakladania spoločností patrí tiež holdingová činnosť, získavanie finančných prostriedkov a možnosť medzinárodného obchodu. Ak je spoločnosť založená vo vhodne vybranom daňovom raji, v rámci medzinárodného obchodu sa môže stať vynikajúcim centrom pre obchodné transakcie akéhokoľvek druhu.

Danove raje  vďaka svojím benefitom, lákajú pozornosť mnohých podnikateľov už niekoľko rokov. Na Slovensku sa stali populárnymi predovšetkým v poslednej dobe, donedávna boli známe len úzkemu okruhu vybraných spoločností. V súčasnosti možno konštatovať, že už v podstate neexistujú nadnárodné spoločnosti, ktoré by nepôsobili v offshore sektore, teda v krajinách daňových rajov. Momentálne je na svete okolo päťdesiat offshore centier, roztrúsených po celej zemeguli.

Spoločnosť, ktorou si zabezpečíte všetky tieto spomínané výhody máte možnosť založiť v takých krajinách ako Luxembursko, Holandsko, Cyprus, Malta, Lichtenštajnsko, Seychely, Bermudy, na Panenských ostrovoch, či v Belize. No využiť môžete aj mnoho ďalších krajín. Tí z Vás, ktorí nemajú prostriedky na založenie, resp. presunutie firmy do daňového raja sa budú musieť uspokojiť s daňovými softvérmi.

Medical software

Na tomhle softvéru múžete videt Vaši zdravotnou kartu, která Vám jasně a zřetelne odpoví na otázky jako, kdy jsem byl naposledy na kontrole? Měla jsem jít tenhle týden k doktoři kvúli novým lékúm? V spolupráci s omegamarine forte sme udelali softvér,  díky kterému již nebudete muset nosit u sebe papírky, jestli jste neco udelali nebo neudelali pro svoje zdraví. Dejte zbohem připomínkám ohledne návštev doktora.

Naturamed, cesta k trvalému zdraviu

V tomhle zdravotnickým softvéru múžete jednoduše videt informace o Vašem zdraví, pomáha Vám spomenout si, zda li jste mali očkování, jesti ste byli na kontrole a podobne. V spolupráci s naturamed jsme pro Vás tenhle softvér vyvinuli pro to, aby jste ve své hlavě nemuseli držet informace ohladem Vašeho zdraví. Zacházení s ním je absolutne jednoduchí.

Katalóg firiem pre Vašu ľahšiu orientáciu

Často potrebujete niečo opraviť, v niečom poradiť, ale nepoznáte žiadnu firmu, ktorá poskytuje Vami dopytovanú službu? Katalog firiem Vám uľahčí život. Nájdete tu veľa firiem s rôznym zameraním, ako napríklad elektro, stavebníctvo, vzdelávanie a mnohé ďalšie. Nezoberte hneď prvú ponuku, ktorú Vám reklamy na internete ponúkajú, ale prezrite si katalóg firiem a vyberte si sami.

Štiepkovače, štiepačky dreva, štiepače a iné

Ak hľadáte odpoveď na otázku ako čo najlepšie využiť a spracovať Váš zelený odpad, tak tu ju nájdete. Tie najlepšie stroje na spracovanie zeleného odpadu poskytuje firma Mavet s.r.o, u ktorej nájdete také značky ako BOXER (mininakladače), GreenMech (štiepkovače), Osborne Broomate (zametače, brúsne kotúče), AMR (štiepačky dreva, píly, skracovačky) a mnohé ďalšie. Všetky tieto značky spája vysoký výkon, zaručená kvalita, nízka hlučnosť či jednoduchosť ovládania.